بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: محمد علی قمی
سمت: کارشناس کامپیوتر/مسئول سایت
تلفن: 2324
محل کار: سایت اینترنت دانشکده
نام: جلال تاج الدین
سمت: کارمند
تلفن: 2324
محل کار: سایت اینترنت دانشکده
نام: اسماعیل محمد پور
سمت: مستخدم
تلفن:
محل کار: ساختمان قدیم کلاس ها
نام: فرزانه غلامی
سمت: مسئول کتابخانه
تلفن: 2259
محل کار: ساختمان قدیم کلاس ها
نام: رقیه چهارده معصوم
سمت: کارشناس کتابداری
تلفن: 2255
محل کار: ساختمان قدیم کلاس ها
نام: حسن خدایی
سمت: کتابدار
تلفن: 2255
محل کار: ساختمان قدیم کلاس ها
نام: یحی بشیر گنجی
سمت: مسئول دفتر / روابط عمومی
تلفن: 2394
محل کار: ساختمان اداری
نام: میرزا آقا علی پور
سمت: انباردار2
تلفن: 2391
محل کار: ساختمان اداری
نام: پروانه تقی نژاد
سمت: کارشناس پژوهش
تلفن: 2381
محل کار: ساختمان اداری
نام: رضا محبی
سمت: حسابدار
تلفن: 2334
محل کار: ساختمان اداری

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:88  این هفته:6652  این ماه:29338  امسال:226456