بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: نادر جعفرزاده
سمت: کارپرداز
تلفن: 2401
محل کار: ساختمان اداری
نام: غلامرضا تمری
سمت: مسئول ساختمان اداری
تلفن: 2351
محل کار: ساختمان اداری
نام: مریم بخشی
سمت: مسئول آموزش
تلفن: 2431
محل کار: ساختمان اداری
نام: رقیه محمد زاده
سمت: کارشناس اموزش
تلفن: 2430
محل کار: ساختمان اداری
نام: فریدون اسماعیل پور
سمت: کارمند آموزش
تلفن: 2311
محل کار: ساختمان اداری
نام: مریم ایرجی
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 2395
محل کار: ساختمان اداری
نام: هاله جعفری
سمت: کارشناس
تلفن: 2285
محل کار: گروه صنایع غذایی
نام: رجب خشایی
سمت: کارشناس
تلفن: 2306
محل کار: گروه صنایع غذایی
نام: امیر یعقوبی
سمت: کارشناس
تلفن: 2200
محل کار: گروه صنایع غذایی
نام: علی جهانبخش
سمت: کارشناس
تلفن: 3269
محل کار: گروه صنایع غذایی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1199  این هفته:9249  این ماه:29425  امسال:227498