بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: راضیه زینالی
سمت: کارشناس
تلفن: 2457
محل کار: گروه گیاه پزشکی
نام: مهدی رزمی
سمت: کارشناس
تلفن: 2375
محل کار: گروه گیاه پزشکی
نام: محمد علی قنبری
سمت: مستخدم
تلفن: 2375
محل کار: گروه گیاه پزشکی
نام: عبدالحسین کریمی
سمت: تکنسین
تلفن: 2366
محل کار: کارگاه بیوسیستم
نام: سلماز نجفی
سمت: کارشناس
تلفن: 2455
محل کار: گروه زراعت
نام: احد مطلبی
سمت: کارشناس
تلفن: 3244
محل کار: گروه زراعت
نام: یاور خیری
سمت: کارشناس
تلفن: 2474
محل کار: گروه زراعت
نام: ناصر وکیلی
سمت: تکنسین
تلفن: 2474
محل کار: گروه زراعت
نام: علی محمد رحیملو
سمت: مستخدم
تلفن: 2451
محل کار: گروه زراعت
نام: علی شریفی
سمت: کارشناس
تلفن: 2373
محل کار: گروه آب

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:179  این هفته:3105  این ماه:14452  امسال:211379