بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: مهران کنار سرکانی
سمت: کارشناس
تلفن: 2374
محل کار: گروه آب
نام: بهنام حبیب زاده
سمت: کارشناس
تلفن: 2412
محل کار: گروه آب
نام: نقی عبدالله پور
سمت: تکنسین
تلفن: 2374
محل کار: گروه آب
نام: قربان بشیر
سمت: مستخدم
تلفن:
محل کار: گروه آب
نام: یحیی حصیرچی
سمت: تکنسین
تلفن: 2437
محل کار: گروه خاک
نام: سیما اسدی
سمت: کارشناسی
تلفن: 2273
محل کار: دامپروری
نام: رضا سیاحی
سمت: کارشناس
تلفن: 2254
محل کار: دامپروری
نام: جلال محمدی
سمت: مستخدم
تلفن:
محل کار: دامپروری
نام: یعقوب کریمی
سمت: مسئول ساختمان
تلفن: 3263
محل کار: ساختمان A
نام: سعید محمدی
سمت: مستخدم
تلفن: 3263
محل کار: ساختمان A

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:180  این هفته:3106  این ماه:14453  امسال:211380