بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: محمد علی قنبری
سمت: مستخدم
تلفن: 2375
محل کار: گروه گیاه پزشکی
نام: فرهاد پلنگی
سمت: کارشناس
تلفن: 2366
محل کار: کارگاه بیوسیستم
نام: عبدالحسین کریمی
سمت: تکنسین
تلفن: 2366
محل کار: کارگاه بیوسیستم
نام: سلمان قلیزاده
سمت: مستخدم
تلفن: 2366
محل کار: کارگاه بیوسیستم
نام: سلماز نجفی
سمت: کارشناس
تلفن: 2455
محل کار: گروه زراعت
نام: احد مطلبی
سمت: کارشناس
تلفن: 3244
محل کار: گروه زراعت
نام: یاور خیری
سمت: کارشناس
تلفن: 2474
محل کار: گروه زراعت
نام: ناصر وکیلی
سمت: تکنسین
تلفن: 2474
محل کار: گروه زراعت
نام: علی محمد رحیملو
سمت: مستخدم
تلفن: 2451
محل کار: گروه زراعت
نام: اسماعیل راد
سمت: مستخدم
تلفن: 3268
محل کار: گروه زراعت

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1189  این هفته:9239  این ماه:29415  امسال:227488