بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه آب

نام: مهندس نورعلی حق دوست
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
شماره تلفن: 2351
نام: دکتر جواد بهمنش
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
شماره تلفن: 2348-32755338
نام: دکتر حسین رضایی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: منابع آبی
شماره تلفن: 2415-32752741
نام: دکتر مهدی یاسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
شماره تلفن: 2414-32972414
نام: دکتر مجید منتصری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: منابع آب
شماره تلفن: 2358-32752741
نام: دکتر وحید رضاوردی نژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: آبیاری و زهکشی
شماره تلفن: 2362
نام: دکتر کیوان خلیلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: منابع آب
شماره تلفن: 3217
نام: دکتر محمد همتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
شماره تلفن: 2417
نام: دکتر کامران زینال زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: آبیاری و زهکشی
شماره تلفن: 2374
نام: دکتر سینا بشارت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: آبیاری و زهکشی
شماره تلفن: 2378-32752741

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:109  این هفته:1947  این ماه:10811  امسال:218366