بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه آب

نام: مهندس نورعلی حق دوست
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
شماره تلفن: 2351
نام: دکتر جواد بهمنش
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
شماره تلفن: 2348-32755338
نام: دکتر حسین رضایی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: منابع آبی
شماره تلفن: 2415-32752741
نام: دکتر حجت احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
گروه آموزشی: آب

h.ahmadi@urmia.ac.ir hojjat.a@gmail.com

شماره تلفن: 2379
نام: دکتر مهدی یاسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
شماره تلفن: 2414-32972414
نام: دکتر مجید منتصری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: منابع آب
شماره تلفن: 2358-32752741
نام: دکتر کامران زینال زاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: آبیاری و زهکشی
شماره تلفن: 2374
نام: دکتر بهزاد حصاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی هیدرولوژی آب
گروه آموزشی: آب

b.hesari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر وحید رضاوردی نژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: آبیاری و زهکشی
شماره تلفن: 2362
نام: دکتر کیوان خلیلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: منابع آب
شماره تلفن: 3217

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:148  این هفته:3074  این ماه:14421  امسال:211348