بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی

نام: دکتر محمد خداوردیزاده
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی
شماره تلفن:
نام: دکتر صدیقه هاشمی بناب
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی
شماره تلفن:
نام: دکترعذرا جوانبخت
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: اقتصاد و مدیریت واحدهای کشاورزی
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی
شماره تلفن: 2828
نام: دکتر مرتضی مولایی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی
شماره تلفن: 3248
نام: دکترمحمد رضا ارسلان بد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: اقتصاد و مدیریت واحدهای کشاورزی
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی
شماره تلفن: 3135

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:162  این هفته:3088  این ماه:14435  امسال:211362