بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه مکانیک بیوسیستم

نام: دكتر علي محمدنيكبخت
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: سوختها و انرژيهاي نو- فرآوري محصولات كشاورزي
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم
شماره تلفن: 3249
نام: دکتر عارف مردانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: مكانيك كشش و تقابل خاك و ماشين- طراحي مكانيزم¬ها
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم
شماره تلفن: 3111
نام: دكتر پرويز احمدی مقدم
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: پردازش تصوير- خاك ورزي و رابطه ماشين و خاك
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم
شماره تلفن: 3251
نام: دکتر اسعد مدرس مطلق
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: روش اجزاء محدود- طراحي ماشين و ارتعاشات
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم
شماره تلفن: 3250
نام: دکتر عادل حسین پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: کنترل کیفیت محصولات وطراحی ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم
شماره تلفن:
نام: دكتر رحمان فرخي تيمورلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: مكاترونيك در كشاورزي- پردازش
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم
شماره تلفن: 3150
نام: دكتر آرش محبی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: سوخت و انرژی،موتورهای احتراقی،ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم
شماره تلفن: 3136
نام: دکتر فاروق شریفیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم
شماره تلفن:
نام: دکتر علی حسن پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فناوری پس از برداشت وطراحی
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم
شماره تلفن: 3134
نام: دکتر وحید رستم پور
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: طراحی ماشین،فن آوری پس از برداشت
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم
شماره تلفن:

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:151  این هفته:3077  این ماه:14424  امسال:211351