بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه اصلاح و بیوتکنولوژی

نام: دکتر امیر فیاض مقدم
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: کشت بافت گیاهی
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی
شماره تلفن: 2771
نام: دکتربابک عبدالهی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی
شماره تلفن: 3110
نام: دکتر ایرج برنوسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: بیومتری
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی
شماره تلفن: 3113
نام: دکتر رضا درویش زاده
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: بیو تکنولوژی گیاهی
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی
شماره تلفن: 2785
نام: دکتر مرتضی قدیم زاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: بیو تکنولوژی گیاهی
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی
شماره تلفن: 2460
نام: دکتر مراد جعفری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: مهندسی ژنتیک
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی
شماره تلفن: 3149

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:167  این هفته:3093  این ماه:14440  امسال:211367