بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه زراعت

نام: دکتر اسماعیل رضائی چیانه
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اکولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
شماره تلفن:
نام: دکتر سینا سیاوش مقدم
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اکوفیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
شماره تلفن:
نام: دکتر امیررحیمی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: گیاهان دارویی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
شماره تلفن:
نام: دکتر مهدی قیاسی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: علوم و تکنولوژی بذر
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
شماره تلفن: 3265
نام: دکترجلال جلیلیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اکولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
شماره تلفن: 3245
نام: دکتر هاشم هادی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
شماره تلفن: 3247
نام: دکتر علیرضا پیرزاد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
شماره تلفن: 3245
نام: دکتر محمد رضا زردشتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اکولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
شماره تلفن: 3265
نام: دکتر رضا امیر نیا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: گیاهان دارویی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
شماره تلفن: 3260
نام: دکتر مهدی تاجبخش شیروان
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: علوم و تکنولوژی بذر
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
شماره تلفن: 3265

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:78  این هفته:2721  این ماه:11085  امسال:209357