بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی

نام: دکتر فروغ محترمی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تکنولوژی غلات
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن:
نام: دکتر محسن زندی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: انتقال جرم و حرارت
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن:
نام: دکتر سجاد پیرسا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: سنسورها و کروماتوگرافی
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن:
نام: دکتر هادی الماسی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تکنولوژی روغنهای خوراکی
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن:
نام: دکتر محمد علیزاده خالد آباد
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: کنترل کیفیت مواد غذایی
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن:
نام: دکتر محسن اسمعیلی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: مدلسازی خشک کردن
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن: 32912267
نام: دکتر فریبا زینالی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تکنولوژی گوشت
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن:
نام: دکتر محمود رضازاد باری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: زیست فناوری
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن:
نام: دکتر میرخلیل پیروزی فرد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: تکنولوژی میوه و سبزی
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن:
نام: دکتر اصغر خسروشاهی اصل
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: لبنیات
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن:

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:150  این هفته:3076  این ماه:14423  امسال:211350