بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه گیاهپزشکی

نام: دکتر یونس کریم پور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: اکولوژی و کنترل بیولوژیک
گروه آموزشی: گیاهپزشکی
شماره تلفن: 2355
نام: دکترجمشید اکبریان
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: مبارزه بیولوژیک
گروه آموزشی: گیاهپزشکی
شماره تلفن: 2399
نام: پرفسور محمد حسن صفرعلیزاده
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: اسیب شناسی حشرات
شماره تلفن: 3269

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:171  این هفته:3097  این ماه:14444  امسال:211371