بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه خاک شناسی

نام: دکتر بهنام دولتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

b.dovlati@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.dovlati

 

شماره تلفن: 3216
نام: دکتر محسن برین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

m.barin@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.barin

 

شماره تلفن: 3268

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:169  این هفته:3095  این ماه:14442  امسال:211369