امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر جواد بهمنش
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
سازه های آبی
شماره تلفن
2348-32755338
دکتر حسین رضایی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
منابع آبی
شماره تلفن
2415-32752741
دکتر مجید منتصری
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
منابع آب
شماره تلفن
2358-32752741
دکتر علی حسن پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مدرک تحصیلی
فناوری پس از برداشت وطراحی
شماره تلفن
3134
دکتر اسعد مدرس مطلق (بازنشسته)
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مدرک تحصیلی
روش اجزاء محدود- طراحي ماشين و ارتعاشات
شماره تلفن
3250
دکتر عارف مردانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مدرک تحصیلی
مكانيك كشش و تقابل خاك و ماشين- طراحي مكانيزم¬ها
شماره تلفن
3111
دكتر آرش محبی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مدرک تحصیلی
سوخت و انرژی،موتورهای احتراقی،ماشینهای کشاورزی
شماره تلفن
3136
دكتر پرويز احمدی مقدم
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مدرک تحصیلی
پردازش تصوير- خاك ورزي و رابطه ماشين و خاك
شماره تلفن
3251
دكتر علي محمد نيكبخت
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مدرک تحصیلی
سوختها و انرژيهاي نو- فرآوري محصولات كشاورزي
شماره تلفن
3249
دكتر رحمان فرخي تيمورلو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مدرک تحصیلی
مكاترونيك در كشاورزي- پردازش
شماره تلفن
3150

Pages