امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
گروه علوم باغبانی

معرفی گروه

گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه از سال 1374 با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی علوم باغبانی فعالیت خود را جهت تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز بخش باغبانی کشور آغاز نمود. در حال حاضر علاوه بر فعال بودن دوره كارشناسي علوم باغباني چهار گرايش كارشناسي ارشد "ميوه كاري"، "گياهان دارويي ادويه‌اي و نوشابه‌اي" و "گياهان زينتي" و "تولید محصولات گلخانه ای " و دو گرايش "فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی" و "اصلاح و بیوتنولوژی گیاهان باغبانی" در مقطع دكتري فعال مي‌باشند. 

 در حال حاضر در گروه علوم باغبانی 13 عضو هیات علمی با تحصیلات دکتری تخصصی (2نفر استاد 6 نفر دانشیار و 5 نفر استادیار) و 1 نفر بورسیه (دانشجوی دکتری علوم باغبانی) و 1نفر کارشناس با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی­ ارشد مشغول فعالیت می­باشند.

اطـلاعـیـه هـا

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
آون

    استریل کردن در هوای خشک تا دمای 250 درجه

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
خدیجه اقایی
شماره تلفن:
2416
ایمیل (هماهنگ کننده):
Liziantoos@yahoo.com
نام دستگاه:
هود UVدار

استریل کردن هوای ورودی اتاق کشت

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
خدیجه اقایی
شماره تلفن:
2416
ایمیل (هماهنگ کننده):
Liziantoos@yahoo.com
نام دستگاه:
اتوکلاو

استریل کردن وسایل کشت بافت در دمای112 درجه و فشار 1/2   

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
خدیجه اقایی
شماره تلفن:
2416
ایمیل (هماهنگ کننده):
Liziantoos@yahoo.com
نام دستگاه:
آب مقطرگیری دیونایزر

تصفیه آب

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
ترازوی 0/001 گرم

برای توزین مواد با حساسیت سه رقم اعشار

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
ترازوی 0/001 گرم

برای توزین مواد با حساسیت سه رقم اعشار

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
ترازوی 0/01 گرم

برای توزین مواد با حساسیت دو رقم اعشار

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
کلروفیل سنج Spad

اندازه­گیری میزان کلروفیل (سبزینه) برگ

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
آب مقطرگیری دیونایزر

تصفیه آب

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com

Pages

گروه علوم باغبانی

مدیر گروه
فیزیولوژی و اصلاح میوه
رتبه علمی:
دانشیار
ha.hassanpour@urmia.ac.ir
معاون گروه
گیاهان زینتی
رتبه علمی:
استادیار
j.rezapourfard@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم باغبانی
کارشناسی:
  1. کارشناسی علوم باغبانی
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - میوه کاری
  2. کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
  3. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - گیاهان زینتی
  4. کارشناسی ارشد علوم باغبانی-تولید محصولات گلخانه ای
دکتری:
  1. دکترای اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
  2. دکترای فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی