امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
گروه علوم باغبانی

معرفی گروه

گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه از سال 1374 با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی علوم باغبانی فعالیت خود را جهت تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز بخش باغبانی کشور آغاز نمود. در حال حاضر علاوه بر فعال بودن دوره كارشناسي علوم باغباني چهار گرايش كارشناسي ارشد "ميوه كاري"، "گياهان دارويي ادويه‌اي و نوشابه‌اي" و "گياهان زينتي" و "تولید محصولات گلخانه ای " و دو گرايش "فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی" و "اصلاح و بیوتنولوژی گیاهان باغبانی" در مقطع دكتري فعال مي‌باشند. 

 در حال حاضر در گروه علوم باغبانی 13 عضو هیات علمی با تحصیلات دکتری تخصصی (2نفر استاد 6 نفر دانشیار و 5 نفر استادیار) و 1 نفر بورسیه (دانشجوی دکتری علوم باغبانی) و 1نفر کارشناس با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی­ ارشد مشغول فعالیت می­باشند.

اطـلاعـیـه هـا

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
سفتی¬سنج دستی

اندازه­گیری میزان سفتی میوه­ ها

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
رفراکتومتر دستی

اندازه­ گیری میزان قند
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
سطح سنج

اندازه­گیری سطح برگ

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
جی سی GC

اندازه گیری برخی ترکیبات شیمیایی


گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر فتاحی
شماره تلفن:
3252
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
سانتریفیوژ یخچالدار

دمای 0 تا دمای محیط با دور حداکثر 10000 در دقیقه مخصوص ویال 2 میلی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
سانتریفیوژ معمولی فالکون 50

حداکثر 4000 دور در دقیقه مخصوص فالکون 50

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
اسپکتروفتومتر

اندازه گیری انزیم uv-viziblr طول موج 5 همزمان 

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
شیکر انکوباتور یخچالدار

دارای سیستم برودتی و حرارتی کشت مایع و ریشه مویی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
اسپکتروفتومتر Unico

 اندازه گیری فعالیت آنزیم و مواد در فیزیولووژی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com

Pages

گروه علوم باغبانی

مدیر گروه
فیزیولوژی و اصلاح میوه
رتبه علمی:
دانشیار
ha.hassanpour@urmia.ac.ir
معاون گروه
گیاهان زینتی
رتبه علمی:
استادیار
j.rezapourfard@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم باغبانی
کارشناسی:
  1. کارشناسی علوم باغبانی
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - میوه کاری
  2. کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
  3. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - گیاهان زینتی
  4. کارشناسی ارشد علوم باغبانی-تولید محصولات گلخانه ای
دکتری:
  1. دکترای اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
  2. دکترای فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی