امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
گروه علوم باغبانی

معرفی گروه

گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه از سال 1374 با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی علوم باغبانی فعالیت خود را جهت تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز بخش باغبانی کشور آغاز نمود. در حال حاضر علاوه بر فعال بودن دوره كارشناسي علوم باغباني چهار گرايش كارشناسي ارشد "ميوه كاري"، "گياهان دارويي ادويه‌اي و نوشابه‌اي" و "گياهان زينتي" و "تولید محصولات گلخانه ای " و دو گرايش "فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی" و "اصلاح و بیوتنولوژی گیاهان باغبانی" در مقطع دكتري فعال مي‌باشند. 

 در حال حاضر در گروه علوم باغبانی 13 عضو هیات علمی با تحصیلات دکتری تخصصی (2نفر استاد 6 نفر دانشیار و 5 نفر استادیار) و 1 نفر بورسیه (دانشجوی دکتری علوم باغبانی) و 1نفر کارشناس با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی­ ارشد مشغول فعالیت می­باشند.

اطـلاعـیـه هـا

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
اسپکتروفتومتر

اندازه گیری آنزیمهای مختلف، آنتی اکسیدانها و  

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
لوپ دوربین دار

 

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
لوپ معمولی

مشاهده اندام­های گیاهی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
انکوباتور معمولی
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
رنگ سنج

رنگ سنجی میوه­ ها، مواد غذایی، فیلم­های تحت تیمار 

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
سردخانه 27 متر مکعبی

 نگهداری میوه ها تحت دمای-4 تا 7 درجه سانتیگراد

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
حمام بی¬ماری

 دادن حرارت­های غیرمستقیم جهت جلوگیری از تغییر ماهیت مواد

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
حمام بی¬ماری

 دادن حرارت­های غیرمستقیم جهت جلوگیری از تغییر ماهیت مواد

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
اتاق کشت هود لامینار

 کشت گیاهی در شرایط هوای استریل

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
خدیجه اقایی
شماره تلفن:
2416
ایمیل (هماهنگ کننده):
Liziantoos@yahoo.com

Pages

گروه علوم باغبانی

مدیر گروه
فیزیولوژی و اصلاح میوه
رتبه علمی:
دانشیار
ha.hassanpour@urmia.ac.ir
معاون گروه
گیاهان زینتی
رتبه علمی:
استادیار
j.rezapourfard@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم باغبانی
کارشناسی:
  1. کارشناسی علوم باغبانی
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - میوه کاری
  2. کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
  3. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - گیاهان زینتی
  4. کارشناسی ارشد علوم باغبانی-تولید محصولات گلخانه ای
دکتری:
  1. دکترای اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
  2. دکترای فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی