امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
گروه علوم باغبانی

معرفی دانشکده

گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه از سال 1374 با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی علوم باغبانی فعالیت خود را جهت تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز بخش باغبانی کشور آغاز نمود. در حال حاضر علاوه بر فعال بودن دوره كارشناسي علوم باغباني سه گرايش كارشناسي ارشد "ميوه كاري"، "گياهان دارويي ادويه‌اي و نوشابه‌اي" و "گياهان زينتي" و يك گرايش ميوه‌كاري در مقطع دكتري فعال مي‌باشند. همچنين براي سال 1393 دو گرايش جديد كارشناسي ارشد؛  " بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی" و "فیزیولوژی و فنآوری پس از برداشت محصولات باغبانی" و دو گرايش دكتري؛ " فیزیولوژی و فنآوری پس از برداشت محصولات باغبانی" و "گیاهان داروئی، ادويه‌اي و عطری" به دوره‌هاي فعال اضافه خواهند شد.

 در حال حاضر در گروه علوم باغبانی 9 عضو هیات علمی با تحصیلات دکتری تخصصی (3 نفر دانشیار...

ادامه معرفی

اطـلاعـیـه هـا

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
سفتی¬سنج دستی

اندازه­گیری میزان سفتی میوه­ ها

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
رفراکتومتر دستی

اندازه­ گیری میزان قند
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
سطح سنج

اندازه­گیری سطح برگ

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
جی سی GC

اندازه گیری برخی ترکیبات شیمیایی


گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر فتاحی
شماره تلفن:
3252
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
سانتریفیوژ یخچالدار

دمای 0 تا دمای محیط با دور حداکثر 10000 در دقیقه مخصوص ویال 2 میلی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
سانتریفیوژ معمولی فالکون 50

حداکثر 4000 دور در دقیقه مخصوص فالکون 50

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
اسپکتروفتومتر

اندازه گیری انزیم uv-viziblr طول موج 5 همزمان 

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
شیکر انکوباتور یخچالدار

دارای سیستم برودتی و حرارتی کشت مایع و ریشه مویی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
اسپکتروفتومتر Unico

 اندازه گیری فعالیت آنزیم و مواد در فیزیولووژی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com

Pages

گروه علوم باغبانی

مدیر گروه
فیزیلوژی و اصلاح میوه
رتبه علمی:
دانشیار
ha.hassanpour@urmia.ac.ir
معاون گروه
گیاهان تزئینی
رتبه علمی:
استادیار
j.rezapourfard@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم باغبانی
کارشناسی:
  1. کارشناسی علوم باغبانی
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - میوه کاری
  2. کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
  3. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - گیاهان زینتی
  4. کارشناسی ارشد علوم باغبانی-تولید محصولات گلخانه ای
  5. کارشناسی ارشد-مشترک
دکتری:
  1. دکترای علوم باغبانی - میوه کاری
  2. دکتری علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی
  3. دکترای فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ادویه ای و عطری
  4. دکترای فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی