بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه باغبانی

نام: دکترحبیب شیرزاد
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: میوه کاری
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن: 3150
نام: دکتربهمن حسینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: بیو تکنولوژی باغبانی
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن: 2770
نام: دکتر لطفعلی ناصری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: میوه کاری
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن: 2784
نام: دکتر محمد رضا اصغری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن: 3150/2347
نام: دکترمحمد فتاحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن: 3252
نام: دکتر حمید حسن پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیلوژی و اصلاح میوه
شماره تلفن: 3252
نام: دکتر جواد رضاپور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: گیاهان تزئینی
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن: 3150
نام: دکتر علیرضا فرخزاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: میوه کاری
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن: 3150
نام: دکترجعفر امیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: میوه کاری
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن: 2779
نام: دکتر ابوالفضل علیرضالو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن:

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:86  این هفته:6650  این ماه:29336  امسال:226454