بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه باغبانی

نام: دکتر زهره جبارزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: گیاهان تزئینی
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن: 2779
نام: دکتر پرویز نوروزی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: گیاهان تزئینی
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن:
نام: دکترعباس حسنی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: تولید و فراوری گیاهان دارویی
گروه آموزشی: باغبانی
شماره تلفن: 3065

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:60  این هفته:2444  این ماه:16252  امسال:224164