بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر اسماعیل رضائی چیانه
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اکولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

e.rezaeichiyaneh@urmia.ac.ir

Ismaeil.rezaei@gmail.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.rezaeichiyaneh

 

شماره تلفن:
نام: دکتر وحید رستم پور
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: طراحی ماشین،فن آوری پس از برداشت
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

y.rostampour@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.rostampour

 

شماره تلفن:
نام: دکتر کیوان خلیلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: منابع آب
شماره تلفن: 3217
نام: دکتر بهزاد حصاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی هیدرولوژی آب
گروه آموزشی: آب

b.hesari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر ابوالفضل علیرضالو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری
گروه آموزشی: باغبانی

a.alirezalu@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر فاروق شریفیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

f.sharifian@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دكتر رحمان فرخي تيمورلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: مكاترونيك در كشاورزي- پردازش
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

r.farrokhi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.farrokhi

 

شماره تلفن: 3150
نام: دكتر علي محمدنيكبخت
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: سوختها و انرژيهاي نو- فرآوري محصولات كشاورزي
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

a.nikbakht@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.nikbakht

 

شماره تلفن: 3249
نام: دكتر پرويز احمدی مقدم
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: پردازش تصوير- خاك ورزي و رابطه ماشين و خاك
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

p.ahmadi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.ahmadi

 

شماره تلفن: 3251
نام: دكتر آرش محبی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: سوخت و انرژی،موتورهای احتراقی،ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

a.mohebbi@urmia.ac.ir         arash.mech@gmail.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mohebbi

 

شماره تلفن: 3136

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:88  این هفته:1926  این ماه:10790  امسال:218345