بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر عادل حسین پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: کنترل کیفیت محصولات وطراحی ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

a.hosainpour@urmia.ac.ir

شماره تلفن:
نام: دکتر حجت احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
گروه آموزشی: آب

h.ahmadi@urmia.ac.ir hojjat.a@gmail.com

شماره تلفن: 2379
نام: دکتر مهدی مخبر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
گروه آموزشی: علوم دامی

m.mokhber@urmia.ac.ir      medi.mokhber@ut.ac.ir

شماره تلفن: 2779
نام: دکتر اسماعیل رضائی چیانه
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اکولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

e.rezaeichiyaneh@urmia.ac.ir

Ismaeil.rezaei@gmail.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.rezaeichiyaneh

 

شماره تلفن:
نام: دکتر وحید رستم پور
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: طراحی ماشین،فن آوری پس از برداشت
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

y.rostampour@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.rostampour

 

شماره تلفن:
نام: دکتر کیوان خلیلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: منابع آب
شماره تلفن: 3217
نام: دکتر بهزاد حصاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی هیدرولوژی آب
گروه آموزشی: آب

b.hesari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر ابوالفضل علیرضالو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری
گروه آموزشی: باغبانی

a.alirezalu@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر فاروق شریفیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

f.sharifian@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دكتر رحمان فرخي تيمورلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: مكاترونيك در كشاورزي- پردازش
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

r.farrokhi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.farrokhi

 

شماره تلفن: 3150

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:164  این هفته:3090  این ماه:14437  امسال:211364