بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دكتر علي محمدنيكبخت
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: سوختها و انرژيهاي نو- فرآوري محصولات كشاورزي
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

a.nikbakht@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.nikbakht

 

شماره تلفن: 3249
نام: دكتر پرويز احمدی مقدم
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: پردازش تصوير- خاك ورزي و رابطه ماشين و خاك
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

p.ahmadi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.ahmadi

 

شماره تلفن: 3251
نام: دكتر آرش محبی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: سوخت و انرژی،موتورهای احتراقی،ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

a.mohebbi@urmia.ac.ir         arash.mech@gmail.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mohebbi

 

شماره تلفن: 3136
نام: دکتر عارف مردانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: مكانيك كشش و تقابل خاك و ماشين- طراحي مكانيزم¬ها
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

a.mardani@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mardani

 

شماره تلفن: 3111
نام: دکتر اسعد مدرس مطلق
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: روش اجزاء محدود- طراحي ماشين و ارتعاشات
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

amodmot@gmail.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.modarres

 

شماره تلفن: 3250
نام: دکتر علی حسن پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فناوری پس از برداشت وطراحی
گروه آموزشی: مکانیک بیوسیستم

a.hasanpour@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hassanpour

 

شماره تلفن: 3134
نام: دکتر مجید منتصری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: منابع آب
شماره تلفن: 2358-32752741
نام: دکتر حسین رضایی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: منابع آبی
شماره تلفن: 2415-32752741
نام: دکتر جواد بهمنش
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
شماره تلفن: 2348-32755338
نام: دکتر سینا بشارت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: آبیاری و زهکشی
شماره تلفن: 2378-32752741

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:174  این هفته:3100  این ماه:14447  امسال:211374