بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر میرخلیل پیروزی فرد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: تکنولوژی میوه و سبزی
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.pirouzifard

 

شماره تلفن:
نام: دکتر اصغر خسروشاهی اصل
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: لبنیات
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.khosrowshahi

 

شماره تلفن:
نام: دکتر سینا سیاوش مقدم
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اکوفیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

ss.moghadam@urmia.ac.ir-sinamoghadam2003@gmail.com

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر امیررحیمی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: گیاهان دارویی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

e.rahimi@urmia.ac.ir-emir10357@gmail.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.rahimi

 

شماره تلفن:
نام: دکتر مهدی قیاسی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: علوم و تکنولوژی بذر
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

m.ghiyasi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghiasi

 

شماره تلفن: 3265
نام: دکترجلال جلیلیان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اکولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

j.jalilian@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.jalilian

 

شماره تلفن: 3245
نام: دکتر هاشم هادی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

h.hadi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.hadi

 

شماره تلفن: 3247
نام: دکتر علیرضا پیرزاد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

a.pirzad@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.pirzad

 

شماره تلفن: 3245
نام: دکتر محمد رضا زردشتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اکولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

mr.zardashti@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/mr.zardoshti

 

شماره تلفن: 3265
نام: دکتر رضا امیر نیا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: گیاهان دارویی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

r.amirnia@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.amirnia

 

شماره تلفن: 3260

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:193  این هفته:3119  این ماه:14466  امسال:211393