بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر جواد رضاپور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: گیاهان تزئینی
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.rezapourfard

 

شماره تلفن: 3150
نام: دکترحبیب شیرزاد
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: میوه کاری
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.shirzad

 

شماره تلفن: 3150
نام: دکتر پرویز نوروزی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: گیاهان تزئینی
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.noruzi

 

شماره تلفن:
نام: دکترجعفر امیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: میوه کاری
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.amiri

 

شماره تلفن: 2779
نام: دکتر حمید حسن پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیلوژی و اصلاح میوه
شماره تلفن: 3252
نام: دکترمحمد فتاحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/mo.fattahi

 

شماره تلفن: 3252
نام: دکتر زهره جبارزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: گیاهان تزئینی
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/z.jabbarzadeh

 

شماره تلفن: 2779
نام: دکتر علیرضا فرخزاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: میوه کاری
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.farokhzad

 

شماره تلفن: 3150
نام: دکتربهمن حسینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: بیو تکنولوژی باغبانی
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.hosseini

 

شماره تلفن: 2770
نام: دکترعباس حسنی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: تولید و فراوری گیاهان دارویی
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hassani

 

شماره تلفن: 3065

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1179  این هفته:9229  این ماه:29405  امسال:227478