امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

باسکول وزن کشی تا 5 تن

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

محموله های 5 تن

نام هماهنگ کننده: 
دکتر مردانی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده): 
a.mardani@urmia.ac.ir
گروه آموزشی: 
مکانیک بیوسیستم