امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
دکترای آبخیزداری-هیدرولوژی و منابع آب
شماره تلفن: 
داخلی
پست الکترونیکی: 
hiradab@gmail.com
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.abghari
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
مرتع و آبخیزداری