امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
شماره تلفن: 
3151
پست الکترونیکی: 
a.imani@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.imani
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
شیلات