امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
دکترای شیلات- تکثیر و پرورش غذای زنده
شماره تلفن: 
داخلی 3154
پست الکترونیکی: 
n.ahmadifard@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.ahmadifard
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
شیلات