امروز

پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

  نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

کارشناسی علوم باغبانی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی - میوه کاری

کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

کارشناسی ارشد علوم باغبانی - گیاهان زینتی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی-تولید محصولات گلخانه ای

کارشناسی ارشد-مشترک

دکترای علوم باغبانی - میوه کاری

دکتری علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی

دکترای فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ادویه ای و عطری

دکترای فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی