بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

  نيمسالدوم سالتحصيلي 96-95

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

کارشناسی علوم باغبانی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی - میوه کاری

کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

کارشناسی ارشد علوم باغبانی - گیاهان زینتی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی وفناوری پس ازبرداشت محصولات باغبانی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

دکترای علوم باغبانی - میوه کاری

دکتری گیاهان زینتی

دکترای فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ادویه ای و عطری

دکترای فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

دکترای علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:375  این هفته:7938  این ماه:18913  امسال:217572