امروز

پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

گروه علوم  و صنایع غذایی

گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه با بیش از 30 سال سابقه یکی از با قدمت ترین گروههای علوم و صنایع غذایی در کشور می باشد. هم اکنون گروه علوم و صنایع غذایی در گرایش تکنولوژی مواد غذایی در دوره کارشناسی، گرایشهای شیمی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی؛ میکروبیولوژی صنایع غذایی و تکنولوژی صنایع غذایی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشجو پذیرفته و مشغول فعالیتهای آموزشی و پژوهشی می باشد. ارتباط موثر و فعال بین دانشگاه و صنعت جهت حل مشکلات فنی و کیفی و هموار کردن راههای ارتباط صنعت و دانشگاه، ارتقا کارایی و اثربخشی پژوهشهای کاربردی و استفاده کارآمد از قابلیت ها و ظرفیت های موجود از جمله اهداف راهبردی گروه علو م و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه می باشد.

مسئولین گروه

مدیریت گروه

دکتر محمد علیزاده

معاونت گروه

 دکتر هادی الماسی

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه علوم و صنایع غذایی

FST@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32754632