بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

 
نيمسال اول سالتحصيلي 97-96

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

کارشناسی اصلاح نباتات - اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد اصلاح نباتات 

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

دکتری اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری

دکتری اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنیتیک

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:80  این هفته:6644  این ماه:29330  امسال:226448