امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
سوخت و انرژی،موتورهای احتراقی،ماشینهای کشاورزی
شماره تلفن: 
3136
پست الکترونیکی: 
a.mohebbi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mohebbi
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
مکانیک بیوسیستم