امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
مكاترونيك در كشاورزي- پردازش
شماره تلفن: 
3150
پست الکترونیکی: 
r.farrokhi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.farrokhi
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
مکانیک بیوسیستم