بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

* گارگاه ساخت و تولید ( دستگاههای تراش، برش، خمش و.......)

* گارگاه موتور و ابزار ( دینامومتر تست موتور و ......)

* آزمایشگاه مقاومت مصالح و مواد ( دستگاه های سختی سنجی قطعات، دستگاه تست کشش و .....)

* آزمایشگاه ارتعاش ( دستگاههای تست و اندازه گیری ارتعاش، میز شبیه ساز شرایط ارتعاشی و ......)

* آزمایشگاه ابزار دقیق ( ترموگراف، انواع دور سنج، سیستم های تعیین رطوبت، دما، صوت، نور، میکروسکوپ و  ....)

* آزمایشگاه مکانیک خاک ( دستگاه سنجش وضعیت مقاومت کششی ادوات، سویل بین و .....)

 

* آزمایشگاه خواص مکانیکی محصولات کشاورزی

order: 
0

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:130  این هفته:1968  این ماه:10832  امسال:218387