بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

مراحل انجام آزمون و اخذ گواهی

1- عقد قرارداد فی ما بین شرکت متقاضی و مرکز آزمون دانشگاه

2- انجام آزمون توسط این مرکز

3- ارسال گزارش آزمون به مرکز توسعه مکانیزاسیون

4- تائید گزارش آزمون و اختصاص شماره و تاریخ به گزارش در مرکز توسعه مکانیزاسیون

5- دریافت گواهی کیفیت دستگاه مورد آزمون از مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

order: 
1

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:144  این هفته:3819  این ماه:24139  امسال:210569