امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
سازه های آبی
شماره تلفن: 
2379
پست الکترونیکی: 
h.ahmadi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.ahmadi
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
مهندسی آب