امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه از سال 1374 با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی علوم باغبانی فعالیت خود را جهت تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز بخش باغبانی کشور آغاز نمود. در حال حاضر علاوه بر فعال بودن دوره كارشناسي علوم باغباني سه گرايش كارشناسي ارشد "ميوه كاري"، "گياهان دارويي ادويه‌اي و نوشابه‌اي" و "گياهان زينتي" و يك گرايش ميوه‌كاري در مقطع دكتري فعال مي‌باشند. همچنين براي سال 1393 دو گرايش جديد كارشناسي ارشد؛  " بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی" و "فیزیولوژی و فنآوری پس از برداشت محصولات باغبانی" و دو گرايش دكتري؛ " فیزیولوژی و فنآوری پس از برداشت محصولات باغبانی" و "گیاهان داروئی، ادويه‌اي و عطری" به دوره‌هاي فعال اضافه خواهند شد.

 در حال حاضر در گروه علوم باغبانی 9 عضو هیات علمی با تحصیلات دکتری تخصصی (3 نفر دانشیار و 6 نفر استادیار) و 4 نفر بورسیه (دانشجوی دکتری علوم باغبانی) و 4 نفر کارشناس با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی­ ارشد مشغول فعالیت می­باشند.

گروه آموزشی: 
علوم باغبانی