امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه با بیش از 30 سال سابقه یکی از با قدمت ترین گروههای علوم و صنایع غذایی در کشور می باشد. هم اکنون گروه علوم و صنایع غذایی در گرایش تکنولوژی مواد غذایی در دوره کارشناسی، گرایشهای شیمی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی؛ میکروبیولوژی صنایع غذایی و تکنولوژی صنایع غذایی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشجو پذیرفته و مشغول فعالیتهای آموزشی و پژوهشی می باشد.

ارتباط موثر و فعال بین دانشگاه و صنعت جهت حل مشکلات فنی و کیفی و هموار کردن راههای ارتباط صنعت و دانشگاه، ارتقا کارایی و اثربخشی پژوهشهای کاربردی و استفاده کارآمد از قابلیت ها و ظرفیت های موجود از جمله اهداف راهبردی گروه علو م و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه می باشد.

گروه آموزشی: 
علوم و صنایع غذایی