امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دستگاه پراش پرتو ایکس- XRD

کارکرد/وظیفه دستگاه : 
  • اسکن نمونه های پودری
  • اسکن نمونه های فیلم
  • تهيه نمونه رس براي تجزيه به روش پراش اشعه ايكس
نام هماهنگ کننده: 
مهندس بالنده
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
044-31942437
ایمیل (هماهنگ کننده): 
n.balandeh@urmia.ac.ir
گروه آموزشی: 
علوم خاک