امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دستگاه جذب اتمی

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

تعیین مقادیر کل عناصر آهن، منگنز ، روی و مس توام

تعیین مقادیر قابل جذب عناصر آهن، منگنز، روی و مس در خاک (توام)

...

نام هماهنگ کننده: 
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
گروه آموزشی: 
علوم خاک