بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

مرکز آزمون و ارزیابی ادوات و سامانه های کشاورزی شمالغرب کشور واقع در گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه، با هدف ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه ایجاد گردیده است. این مرکز به عنوان همکار رسمی مرکز تست ماشینهای کشاورزی کرج بوده و با در دست داشتن امکانات کارگاهی و مزرعه ای گسترده و متخصصین مجرب، آزمون کلیه ادوات و سامانه های کشاورزی را مطابق با آخرین استاندارد های ملی و بین المللی و در اسرع وقت و با حداقل هزینه به انجام می رساند.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:126  این هفته:1964  این ماه:10828  امسال:218383