امروز

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
ساختمان شماره A - دانشکده کشاورزی

اخبار و اطلاعیه ها

آیین تجلیل از اساتید منتخب دانشگاه ارومیه با حضور دکتر ابراهیمی معاون استاندار... ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی مدیران مدارس ناحیه ۲ ارومیه با مسئولین آموزش ورئیس اداره... ادامه مطلب
  در سی و یکمین دوره آئین معرفی و تجلیل از اعضای هیئت علمی نمونه کشوری در... ادامه مطلب
گروهی از دانش آموزان مدرسه پویای دانش در هفته آشنایی با مشاغل از بخش های مختلف... ادامه مطلب
اولین کنگره بین المللی گیاهان دارویی و طب سنتی دامپزشکی با مشارکت دانشگاه... ادامه مطلب
همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای دانشگاه ارومیه، 290 نهال به یاد 29... ادامه مطلب
  مراسم گرامیداشت شهدای دانشگاه ارومیه و آئین کاشت 290 نهال به برکت 29 شهید... ادامه مطلب
کرسی علمی ترويجـی غذاهای پروبیوتیک  مفاهیم و اثرات سلامت بخشی   

Pages

مسئولین دانشکده

رییس دانشکده
دکتر ابراهیم سپهر
شیمی و حاصلخیزی خاک
رتبه علمی:
استاد
e.sepehr@urmia.ac.ir
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر مرتضی مولایی
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
رتبه علمی:
دانشیار
m.molaei@urmia.ac.ir
معاون پژوهشی
دکتر فرخ اسد زاده
فرسایش وحفاظت خاک
رتبه علمی:
دانشیار
f.asadzadeh@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه مکانیک بیوسیستم
کارشناسی:
 1. کارشناسی مکانیک بیوسیستم
 2. کارشناسی ماشینهای صنایع غذایی
کارشناسی ارشد:
 1. کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
 2. کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
دکتری:
 1. دکترای مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشینهای کشاورزی
 2. دکترای مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
گروه گیاهپزشکی
کارشناسی:
 1. كارشناسي گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد:
 1. كارشناسي ارشد حشره شناسی کشاورزی
 2. كارشناسي ارشد بیماری شناسی کشاورزی
دکتری:
 1. دکتری حشره شناسی
گروه علوم و صنایع غذایی
کارشناسی:
 1. كارشناسي علوم و صنایع غذایی - تبدیل مواد غذایی
کارشناسی ارشد:
 1. علوم و صنایع غذایی - صنایع غذایی
 2. علوم و صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
 3. علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی
 4. علوم و صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
دکتری:
 1. علوم و صنایع غذایی - صنایع غذایی
 2. علوم و صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
 3. علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی
 4. علوم و صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
گروه علوم دامی
کارشناسی:
 1. كارشناسي علوم دامی - دام
 2. كارشناسي علوم دامی - طیور
کارشناسی ارشد:
 1. کارشناسی ارشد علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام
 2. کارشناسی ارشد علوم دامی - تغذیه نشخوار کنندگان
 3. کارشناسی ارشد علوم دامی - فیزیولوژی دام
 4. کارشناسی ارشد علوم دامی- تغذیه طیور
 5. کارشناسی ارشد علوم دامی- پرورش زنبور عسل
دکتری:
 1. دکتری علوم دامی- تغذیه دام وطیور
گروه علوم خاک
کارشناسی:
 1. كارشناسي علوم و مهندسی خاک
کارشناسی ارشد:
 1. كارشناسي ارشد مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاکو ارزیابی اراضی
 2. كارشناسي ارشد مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 3. كارشناسي ارشد مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه
 4. كارشناسي ارشد مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش بیولوژِی و بیوتکنولوژی خاک
دکتری:
 1. دکتای مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه
گروه علوم باغبانی
کارشناسی:
 1. کارشناسی علوم باغبانی
کارشناسی ارشد:
 1. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - میوه کاری
 2. کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
 3. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - گیاهان زینتی
 4. کارشناسی ارشد علوم باغبانی-تولید محصولات گلخانه ای
دکتری:
 1. دکترای اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
 2. دکترای فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
گروه اقتصاد کشاورزی
کارشناسی:
 1. پذیرش دانشجو از مهرماه سال 1400
کارشناسی ارشد:
 1. كارشناسي ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 2. كارشناسي ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 3. کارشناسی ارشد بازار یابی محصولات کشاورزی
 4. کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی
دکتری:
گروه مهندسی آب
کارشناسی:
 1. كارشناسي آب
کارشناسی ارشد:
 1. كارشناسي ارشد سازه های آبی
 2. كارشناسي ارشد آبیاری و زهکشی
 3. كارشناسي ارشد مهندسی منابع آب
دکتری:
 1. دکتری آبیاری و زهکشی
 2. دکتری مهندسی منابع آب
 3. دکتری سازه های آبی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی:
 1. مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی ارشد:
 1. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
 2. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
 3. آگرو اکولوژی
 4. علوم و تکنولوژی بذر
 5. به نژادی و ژنتیک گیاهی
 6. بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتری:
 1. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
 2. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
 3. ژنتیک و به نژادی گیاهی