امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
پست الکترونیکی: 
r.ghasemzade@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ghasemzade
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی