امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
گروه اقتصاد کشاورزی
گروه اقتصاد کشاورزی

معرفی گروه

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه فعالیت خود را از سال 1389 در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آغاز نموده است. در حال حاضر، این گروه با 4 نفر هیات علمی در چهار گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، بازاریابی محصولات کشاورزی و سیاست و توسعه کشاورزی در حال فعالیت می‌باشد. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در سال 1399 مورد تایید قرار گرفته و از سال 1400 دانشجویان در مقطع کارشناسی نیز در گروه اقتصاد کشاورزی مشغول به تحصیل خواهند بود.

اقتصاد کشاورزی شاخه‌ای کاربردی از علم اقتصاد است که با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از علوم و روش‌های اقتصادی به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر فعالیت‌های کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی در امر تولید و توسعه کشاورزی می‌پردازد. به عبارت دیگر اقتصاد کشاورزی با کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی، فرایند تولید، مبادله و توزیع و مصرف موادغذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش‌ها را مورد مطالعه قرار می دهد. از اینرو، دانش آموختگان این رشته میتوانند در مقام تحلیل‌گر و کارشناس اقتصادی، برنامه‌های توسعه کشاورزی را در سطح منطقه‌ای و ملی مورد بررسی قرار دهند.

در این گروه مطالعات و تحقیقات مختلفی در قالب پایان نامه و طرحهای تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی انجام شده است که به اختصار می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

-  

اقتصاد آب،

- کارایی و بهره وری تولید محصولات کشاورزی،

- تحلیل‌های اقتصادی در قالب جداول داده- ستانده،

- بررسی ساختار تولیدی واحدهای کشاورزی،

- تجارت محصولات کشاورزی،

- سیاست‌های کشاورزی،

- بازاریابی ملی و بین المللی محصولات کشاورزی (بازارهای هدف گیاهان دارویی و سایر محصولات کشاورزی)،

... ادامه معرفی

گروه اقتصاد کشاورزی

مدیر گروه
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
رتبه علمی:
استاد یار
s.hashemibonab@urmia.ac.ir
معاون گروه
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
رتبه علمی:
دانشیار
m.molaei@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه اقتصاد کشاورزی
کارشناسی:
  1. پذیرش دانشجو از مهرماه سال 1400
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
  2. كارشناسي ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
  3. کارشناسی ارشد بازار یابی محصولات کشاورزی
  4. کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی
دکتری: