امروز

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
گروه مهندسی آب
گروه مهندسی آب

معرفی گروه

رشته مهندسی آب , مفاهیم پایه در علم آب و خاک را مد نظر دارد و دانشجویان با اصول مهندسی و روشهای آبیاری, طراحی سیستمهای زهکشی , طراحی سازه ها و شبکه های آبیاری و طراحی و کاربرد تجهیزات نوین آبیاری آشنایی کامل پیدا می کنند. زمان تاسیس گروه سال 1348 می باشد.

هم اکنون گروه مهندسی آب دارای 11 نفر هیات علمی , 4 نفر بورسیه دکتری , 4 نفر کارشناس و 220 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و 25 نفر کارشناسی ارشد در دو گرایش سازه های آبی و آبیاری - زهکشی می باشد. ...

ادامه معرفی

گروه مهندسی آب

مدیر گروه
سازه های آبی
رتبه علمی:
دانشیار
m.hemmati@urmia.ac.ir
معاون گروه
آبیاری و زهکشی
رتبه علمی:
استاد
v.verdinejad@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه مهندسی آب
کارشناسی:
  1. كارشناسي آب
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد سازه های آبی
  2. كارشناسي ارشد آبیاری و زهکشی
  3. كارشناسي ارشد مهندسی منابع آب
دکتری:
  1. دکتری آبیاری و زهکشی
  2. دکتری مهندسی منابع آب
  3. دکتری سازه های آبی