امروز

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه با قدمت 55 ساله و با داشتن 95 نفر هیئت علمی متشکل از 16 نفر استاد، 33 نفر دانشیار،  46 نفر استادیار در 9 گروه آموزشی "علوم باغبانی، علوم دامی، علوم خاک، علوم و صنایع غذایی، تولید و ژنتیک گیاهی، مکانیک بیوسیستم، مهندسی آب، اقتصاد کشاورزی و گیاهپزشکی، یکی از مهمترین مراکز دانشگاهی در شمال غرب کشور هست. این دانشکده که از اولین دانشکده‌های کشاورزی کشور است تاکنون در تربیت کارشناسان و متخصصین برجسته کاملا موفق عمل نموده و اثرگذاری ملموسی در این حوزه‌ در کشور و حتی عرصه‌های بین‌المللی داشته است. این دانشکده بازوی توانمندی برای سازمان ها و مراکز ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی در زمینه کشاورزی محسوب می‌شود و آمادگی کامل دارد در تعيين سياست ها و راهبردهای بخش کشاورزی، انجام پژوهش هاي بنیادی، كاربردي و توسعه اي، آموزش و بازآموزی تخصصی کارشناسان حوزه کشاورزی، معرفی و آموزش شیوه های نوین کشاورزی و در انتقال نتایج تحقیقات استادان به کلیه بخش های دولتی و خصوصی، با سایر ارگان ها و سازمان های استانی و کشوری همکاری نماید. هم اکنون دانشکده کشاورزی روابط بین الملل خود را با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارجی گسترش داده و برای توسعه کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی کشور از هیچ تلاشی فروگذار نیست

 

  

رياست دانشكده

دکتر ابراهیم سپهر

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر مرتضی مولایی

معاون پژوهشی          

دکتر فرخ اسد زاده