امروز

جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری
شماره تلفن: 
3252
پست الکترونیکی: 
mo.fattahi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mo.fattahi
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی