امروز

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
عکس: 
مرتبه علمی: 
استاد
مدرک و رشته تحصیلی : 
کنترل کیفیت مواد غذایی
پست الکترونیکی: 
m.alizadeh@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.alizadeh
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
علوم و صنایع غذایی