امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

اتاق کشت هود لامینار

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

 کشت گیاهی در شرایط هوای استریل

نام هماهنگ کننده: 
خدیجه اقایی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2416
ایمیل (هماهنگ کننده): 
Liziantoos@yahoo.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی