امروز

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲

هود UVدار

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

استریل کردن هوای ورودی اتاق کشت

نام هماهنگ کننده: 
خدیجه اقایی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2416
ایمیل (هماهنگ کننده): 
Liziantoos@yahoo.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی