امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

اتوکلاو

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

استریل کردن وسایل کشت بافت در دمای112 درجه و فشار 1/2   

نام هماهنگ کننده: 
خدیجه اقایی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2416
ایمیل (هماهنگ کننده): 
Liziantoos@yahoo.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی